The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7841 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns 32 Mænd [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Stort, rødt laksegl, forestillende byen Københavns våbenskjold med tre tårne samt en måne og en stjerne, omkranset af teksten “Kiøbenhavns 32 Mænds Segl”.

29.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: “Til Hr. Conferentsraad Thorwaldsen, Commandeur af Danebroge og Danebrogsmand.”
Udskrift: “Til / Hr. Conferentsraad Thorwaldsen, / Commandeur af Danebroge p.p.”

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Efter at den for Oprettelsen af et, ved Deres Høivelbaarenheds berømte Navn hædret, Kunst-Museum sammentraadte Committee under 14de. Mai sidstleden havde tilstillet Staden Kjøbenhavns undertegnede Borger-Repræsentation en notarialiter bekræftet Oversættelse af en af Dem under 10de. April næstforhen i Rom oprettet testamentarisk Disposition, hvorved De til Staden Kjøbenhavn havde testamenteret samtlige Kunstsager, De i sin Tid maatte efterlade, under Betingelse af, at de blive opbevarede i et dertil indrettet Museum, mv., tilskreve vi Stadens Magistrat angaaende det nærmere Fornødne til Opnaaelsen af Deres veldædige og fædrelandskjerlige Hensigter. Vi have derefter fra Magistraten erholdt meddeelt en Afskrift af Deres Høivelbaarenheds under 5te. dennes oprettede og den 8de. næstefter allernaadigst confirmerede endelige Disposition, hvorved ovennævnte Gave er bleven nærmere bestemt og formeligen stadfæstet.

Som Repræsentanter for Stadens Borgerskab, af hvilket Deres Høivelbaarenhed nu er Medlem, føle vi os, efterat have modtaget de fornævnte Meddelelser, i høieste Grad opfordrede til herved at bringe Dem vor Tak for den uvurdeerlige Gave, Deres Kjærlighed til Fædreland og Fødestad har bevæget Dem til at skjænke denne Sidste, i det vi forsikkre Dem, at De derved i Deres Medborgeres Hjerter har reist Dem et Æresminde, som ingen Storm kan omstyrte, og ingen Tid nedbryde.

Kjøbenhavn den 29de. December 1838.

    Joh. Hammerich P Friedenreich    
H: Thyberg G. Schaper XXXXXX Dahl Seidelin  
H Caspersen Prætorius Jens Hostrup Schultz H Gamst  
M.S. Müffelmann G Sibbern D Marcussen X Kern H.P. Hansen  
C Hedemann D Borgen A.H. Bjerre F.P. Hagen K C Mundt J.C. Lund
Meinert J.H. Lund H. Kyhl     P.C. Hansen
Wm. Duntzfelt Wm Rentzmann A:C. Ost      
Archival Reference
m29 I, nr. 11
Thiele
Citeret i sin fuldstændighed i Thiele IV, p. 47-48.
Last updated 31.08.2015 Print