The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9081 of 10246
Sender Date Recipient
Christian Dalgas [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt papirdækket segl med utydeligt præg og afsenderstempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 2 LUG. 42.

29.6.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: IllmoSigr. Cavre Commendatore / A Thorvaldsen / Caffe Greco / Roma

Abstract

Dalgas meddeler, at fregatten Thetis sandsynligvis ankommer til Livorno tidligere end forventet. Thorvaldsen bedes derfor snarest sende en liste over de flyttekasser, der skal sendes fra Rom til Livorno.

See Original

Højstærede Ven

Livorno d 29 Juni 1842

Siden jeg tilsendte Dem et Brev fra Schouw er der Efterretning om at Fregatten ikke erholdt Tilladelse til at anløbe Constantinopel, men allerede den 11te. Juni var ankommen i Algiers og derfra igien segled den 13de uden at der i Avisen staaer hvorhen. –
Eftersom den giør saadanne udmærket hastige Reiser, formoder Jeg at hendes hele Tour bliver tidligere fuldendt end som man ventede og derfor synes jeg der burde ingen Tid spildes. –
Maa Jeg da bede Dem snart muligst lad mig faae en Liste af alle Kasser som skal afsendes for at kunde accordere med en god Skipper – og i fald De selv har hørt fra Captn Zahrtmann vær saa god at meddeele mig det. –
Min hele Familie hilser Dem venskabeligst

Deres hengivne
CA Dalgas.

Archival Reference
m24 1842, nr. 28
Thiele
Ikke omt alt hos Thiele.
Subjects
Caffè Greco · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Journey to Denmark, October 1842
Persons
J.F. Schouw · C.C. Zahrtmann
Last updated 14.12.2015 Print