The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9081 of 10246
Sender Date Recipient
Christian Dalgas [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt papirdækket segl med utydeligt præg og afsenderstempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 2 LUG. 42.

29.6.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: IllmoSigr. Cavre Commendatore / A Thorvaldsen / Caffe Greco / Roma

Abstract

Dalgas writes that the Frigate Thetis will probably arrive at Leghorn earlier than expected. Therefore, Thorvaldsen is asked, as soon as possible, to send a list of the crates that are to be sent from Rome to Leghorn.

See Original

Højstærede Ven

Livorno d 29 Juni 1842

Siden jeg tilsendte Dem et Brev fra Schouw er der Efterretning om at Fregatten ikke erholdt Tilladelse til at anløbe Constantinopel, men allerede den 11te. Juni var ankommen i Algiers og derfra igien segled den 13de uden at der i Avisen staaer hvorhen. –
Eftersom den giør saadanne udmærket hastige Reiser, formoder Jeg at hendes hele Tour bliver tidligere fuldendt end som man ventede og derfor synes jeg der burde ingen Tid spildes. –
Maa Jeg da bede Dem snart muligst lad mig faae en Liste af alle Kasser som skal afsendes for at kunde accordere med en god Skipper – og i fald De selv har hørt fra Captn Zahrtmann vær saa god at meddeele mig det. –
Min hele Familie hilser Dem venskabeligst

Deres hengivne
CA Dalgas.

Archival Reference
m24 1842, nr. 28
Thiele
Ikke omt alt hos Thiele.
Subjects
Caffè Greco · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Journey to Denmark, October 1842
Persons
J.F. Schouw · C.C. Zahrtmann
Last updated 14.12.2015 Print