The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8599 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

10.11.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Hr Conferentsraad Thorvaldsen. Kiøbenh. 10 Nov. 1840.

Kiære Ven

Da jeg først ganske nylig har erfaret, at kun een af Deres Dattersønner er i Live, nemlig Albert, saa maa jeg bede mig underrettet om, førend jeg indsætter Pengene i Overformynderiet, hvorledes der skal forholdes med de 7100 Spec; som indestode hos Donner paa Carls Navn, om de skulle indsættes for Albert tillige med de 7950 Species som han allerede eier ?
Svar mig nu snart. De behøver blot paa dette Brev at skrive Ja eller Nei og Deres Navn, og saa sende mig det tilbage, saa er jeg tilfreds.

lev vel! Deres
Collin.

Archival Reference
m23 1840, nr. 40
Last updated 10.05.2011 Print