The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7766 of 10246
Sender Date Recipient
G.A.J. Lorenzen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt segl.

8.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad, Thorwalsen, Commandeur, / Ridder af flere Ordner.
Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Thorwalsen / Commandeur, Ridder af flere Ordner

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Deres Høivelbaarenhed tilgive at jeg vover at tilstille Dem indlagte Circulaire, med Bøn om en ringe Understøttelse eller maanedlig en ringe Gave af nogle til at fremme mit nærforestaaende Øjemed. Jeg vover underdanigst at haabe at Deres Høivelbaarenhed med Hensyn til de paategnede høie Embedsmænd, og ædelmodige Velgjører heri Staden der hjælper mig i min meget betrængte Stilling – uden Fortjeneste og betynget med mange Udgifter, og som jeg dog med den største Sparsommelighed ikke kan udrede de nødvendigste Omkostninger, at jeg ligeledes maatte blive Deres Naade værdig.

Kjøbenh: d. 8de. Novbr.
1838
Underdanigst:
/: GAJ Lorenzen
Archival Reference
m22 1838, nr. 84
Subjects
Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 10.05.2011 Print