The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7677 of 10247
Sender Date Recipient
Ane Katrine Dal [+]

Sender’s Location

København

Probably 2.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen synes at fremgå af brevet, selvom månedsnavnet muligvis kunne tydes som andet end oke, men da ordet helt sikkert begynder med o, må der være tale om oktober 1838 på trods af brevskriverens meget usikre stavning. Oktober stemmer også overens med, at billedhuggeren først var ankommet til København 17.9.1838.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Ders Høy Velborne / Conferaad / Bertel / Torvasen

Abstract

Thorvaldsen is asked for support by a poor widow.

See Original

Deres Høy Velborne
ConferenRaad

Jeg som Enke beder Dem om en liden ielp i den an ledning Jeg skal føtte[.] min mand Er en infød islæder og bøker af Profesion[,] jeg som Enke Norsk af fødsel mien foræder Erre døde og har aldeleleæs ingen Ielp
Jeg Hober gode Confrosrod min linjer Blived

Bønhørdt
Deres undiste Ane Ktrine
Dal
fød Fagnæs
Kiøbenhvn de. 2de. oke[?] 1838

General Comment

Det vides ikke, hvordan Thorvaldsen reagerede på denne bønskrivelse. Der kendes p.t. ikke mere til sagen. Og Ane Katrine Dal, født Fagnæs har ikke kunnet identificeres nærmere.
Dal har – tydeligvis ansporet af Thorvaldsens nylige tilbagekomst til København 17.9.1838 – ment, at den berømte og velhavende kunstner var villig til at hjælpe en værdigt trængende enke, da billedhuggeren blev kendt for nu og da at yde en økonomisk håndsrækning.
Dal nævner, at hendes afdøde mand var islænding muligvis fordi hun mente, at det ville gøre Thorvaldsen villigt stemt over hendes bøn, pga. billedhuggerens egne islandske forfædre.

Archival Reference
m22 1838, nr. 70
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen and Iceland · Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 06.01.2018 Print