The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7670 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

München

29.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Directeur Conferenzraad Thorvaldsen!

Underrettet om Deres Ankomst til Kiøbenhavn er det mig en sand Glæde at kunne lykønske Dem til saa heldigen at have udført den for os alle saa ønskelige Rejse til Fædrenelandet; men jeg lykønsker i særdeleshed Kunstens Dyrkere og det academiske Samfund, hvis Directeur De er til at besidde Dem iblandt sig. Selv maae jeg beklage for Tiden at være fraværende men inden to Maaneder haaber jeg at samles med Dem og intet skal da være mig glædeligere end at kunne virke med Dem til Kunstens Fremme og de unge Kunstneres Dannelse i og udenfor Academiet.
De vil finde nogle fortienstfulde unge Kunstnere og lovende Kunst Elever, disse ville opmuntres ved Deres Raad og Vejledning og ej alleene for disse Kunstens Dyrkere ogsaa for Haandværkeren vil Deres Nærværelse virke heldbringende. En stor Kunstners Bifald er den bedste Løn, hans Raad den gavnligste Vejledning.
Academiet og dets Skoler vil De, som jeg haaber, finde i god Fremgang.
Gid De nu ret maatte finde sig tilfreds i Hiemmet og paa Charlottenborg. Skulde der være noget at forandre i Henseende til Bolig og Bequemmelighed beder jeg Dem indstændigst at sige det til Prof. Thiele, som paa det bedste vil sørge for alt.
Kongen af Bajern, som jeg nylig har seet i Berchtesgaden, har paalagt mig hierteligen at hilse Dem. Næste Aar d. 13 Octbr skal Maximilians Statuen indvies.
Min Kone hilser Dem og lykønsker Dem til Ankomsten til Fædrenelandet. Jeg henlever med særdeles Højagtelse og Venskab, H. Directeur, Conferenzraad Thorvaldsen Deres

München d. 29 Sept 1838 forbundne og velvilligste
Christian Frederik
Archival Reference
m22 1838, nr. 67
Thiele
Thiele IV, p. 23-24.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Caroline Amalie
Works
Last updated 10.01.2020 Print