The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7467 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6. [+]

Sender’s Location

København

25.3.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Deres Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik til Danmark

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Afskrivt

Paa en allerunderdanigst Forestilling fra Vort Admiralitets og Commissariats Collegium have Vi allernaadigst resolveret, at Fregatten Rota paa 46 Kanoner skal være færdig til Afseiling fra Kjøbenhavns Rhed i de første Dage af Mai Maaned d.A., for derefter at afgaae til Middelhavet, og om mueligt indtræffe i Havnen ved Livorno i Slutningen af Juni Maaned.
Som Følge heraf; vilde Deres Kongelige Høihed behage, herom at underrette Etatsraad Thorvaldsen for at han derefter kan rette sig, og have alle Konstsager saa betids indpakkede, at de, uden at Fregatten skal behøve at opholde sig længere ved Livorno end til Øiemedet er nødvendigt, uopholdeligen kunne indskibes i samme. –
Vi have derhos befalet, at Etatsraaden selv med hans Domestiquer samt enkelte Personer som han maatte ønske at medtage, tilligemed hans og deres Bagage, skulle modtages i Fregatten og overføres hertil; ligesom Fregatchefen, hvis Etatsraad Thorvaldsen skulde ønske, ikke at gaae lige til Danmark, men at landsættes i en eller anden Havn, som forbiseiles, er beordret at sørge for, at saadant skeer. –
Hvilket Vi saaledes naadigst give Deres Kongelige Høihed tilkjende. –

Kjøbenhavn, d. 25de Marts 1838. –
/. undertegnet /.
Frederik R.

/ in fidem
Adler

General Comment

Denne afskrift af Frederiks 6.s brev fulgte med prins Christian (8.) Frederiks brev af 31.3.1838 til Thorvaldsen.
Originalen findes i Kongehusarkivet, Rigsarkivet.

Archival Reference
m22 1838, nr. 20
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838
Persons
Johan Gunder Adler · Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.01.2013 Print