The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 699 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes f.eks. på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.
Poststemplet: “113 LIVOURNÈ”.

9.1.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sigr / Sigr Professore Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese ec ec / a / Roma | raccomandata al / Café Tedesco / via Condotta.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero 9 Januari 1809

Med følende Glæde er det min gode Thorwaldsen at jeg indsluttet sender Dem et Brev fra Grev Reventlow af hvis Indhold De vil erfare at han oprigtig deeltager i Deres Skjæbne, at han vil gjøre alt hvad han kan for Dem, og han kan meget fordi han er President for Comissionen til Slottets Opbyggelse. De vil vanskelig kunne læse hans Skrivt; men Høyer vil hjelpe Dem i at udtyde Brevet som jeg med megen Vanskelighed har giennemlæst. Han vil en Fortegnelse over Deres Arbejder, og naar De svarer ham saa skik en liste paa dem. Lad det være min Sag at gjøre ham Beskrivelsen af Deres skjønne arbejder. Jeg haaber om kort Tid at see noget trykt derom i vore offentlige Blade, eftersom jeg har skikket en Artikel over alt hvad vore bedste Konstnere i Rom haver forfærdiget, og den gode Hoyer er ikke bleven glemt. Sig ham det, og sig ham tillige at jeg har skreven et langt Brev i hans Anledning til Abildgaard, og at jeg har foranstaltet hos Wulffen og Stub at han hæver hans Quartal med 80 Scudi hos Torlonia, under min Garantie. Dette har jeg ogsaa tilskreven Abildgaard, for at tilskynde ham at bringe den eyegode og talentrige Hoyers Sager paa en sikker Fod. Jeg haaber imidlertid at han har modtaget mit Brev. De er saa god at skikke mig Deres Svar til Grev Reventlow som jeg vil paatage mig at befordre. Han taler meget godt om Dem i hans Brev til mig; men kjender blot Deres Jason og nogle Büster.

Lev vel kjere bedste Thorwaldsen. Min Kone hilser flittigst. Vi omfavner Dem alle

B[aron] Schubart

Reventlow selv ønsker at De bliver i Italien, og arbejder for Kongen. Disse Ønsker ere mine – og Deres –

Archival Reference
m2 1809, nr. 1
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 108.
Last updated 07.01.2013 Print