The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6675 of 10318
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBUR[G] 23. Jan. [X]5.”

17.1.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le professeur Thorwaldsen. conseiller / d’ état de sa Majesté le Roi de Dannemarc, commandeur de l’ordre de Dannebrog et chevalier de l’ordre de la courone de fer. / á Rome / port payé á front. d’ Italie.
Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.
Poststemplet: “ROMA X [5] FEB [X]35”.
På udskriftsiden er, efter brevets ankomst, skrevet en form for udregning med blæk.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Undertegnede Commission undlader ikke herved at meddele Hr Etatsraaden Efterretning om, at Hans Majestæt Kongen allernaadigst har befalet, at et Krigsskib s[k]al til Foraaret herfra udrustes og afgaae til Middelhavet, med hvilket Skib altsaa de Kunstsager, som maatte ønskes afsendte, iblandt hvilke man i Særdeleshed henregner de manglende 5 Stkr Basreliefs af Frisen Alexanders Indtog, bekvemmest kunde hjemføres. Det er iøvrigt en Selvfølge, at man nærmere skal tilmelde Hr Etatsraaden det Fornødne i Henseende til, naar Skibet kan formodes at ankomme til Livorno for, ligesom i Sommeren 1833 at modtage hvad sammesteds maatte befindes oplagt til Hjemforsendelse, ligesom ogsaa anmode Generalconsul Ulrich om at bære Omsorg for Afsendelsen.
Slotsbygnings Commissionen d: 17 Janv 1835

Hauch AMoltke CF Hansen Kongslew.


/ C. Schram

Archival Reference
m20 1835, nr. 1
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835
Last updated 28.10.2015 Print