Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6651 af 10287
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBUR[G] 23. Jan. [X]5.”

17.1.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le professeur Thorwaldsen. conseiller / d’ état de sa Majesté le Roi de Dannemarc, commandeur de l’ordre de Dannebrog et chevalier de l’ordre de la courone de fer. / á Rome / port payé á front. d’ Italie.
Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.
Poststemplet: “ROMA X [5] FEB [X]35”.
På udskriftsiden er, efter brevets ankomst, skrevet en form for udregning med blæk.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Undertegnede Commission undlader ikke herved at meddele Hr Etatsraaden Efterretning om, at Hans Majestæt Kongen allernaadigst har befalet, at et Krigsskib s[k]al til Foraaret herfra udrustes og afgaae til Middelhavet, med hvilket Skib altsaa de Kunstsager, som maatte ønskes afsendte, iblandt hvilke man i Særdeleshed henregner de manglende 5 Stkr Basreliefs af Frisen Alexanders Indtog, bekvemmest kunde hjemføres. Det er iøvrigt en Selvfølge, at man nærmere skal tilmelde Hr Etatsraaden det Fornødne i Henseende til, naar Skibet kan formodes at ankomme til Livorno for, ligesom i Sommeren 1833 at modtage hvad sammesteds maatte befindes oplagt til Hjemforsendelse, ligesom ogsaa anmode Generalconsul Ulrich om at bære Omsorg for Afsendelsen.
Slotsbygnings Commissionen d: 17 Janv 1835

Hauch AMoltke CF Hansen Kongslew.


/ C. Schram

Arkivplacering
m20 1835, nr. 1
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835
Sidst opdateret 28.10.2015 Print