The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5930 of 10246
Sender Date Recipient
N.C. Lunzi [+]

Sender’s Location

Zante

Information on sender

Brevet har været lukket med rødt segllak, dog uden påtrykning af monogramsegl. På brevarket ses desuden adskillige ikke læsbare poststempler. Dog anes som tekst på et rødt stempel “1832 / 15. DIC.” og på andet et ovalt, rødt stempel ses initialerne “NCL” integreret i et slyngmonogram. Dette sidste har dog antageligt være N.C. Lunzis eget stempel.

10.11.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsier / Monsieur / À: Thorwaldsen / Chevalier de l’ Ordre de Dane- / brogue & & / á Rome / via Otrante

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Zante d: 10 Novbr 1832

Ædle Ven!

Det Store, det Herlige hæver Menneskets Sind ikke allene naar han seer det, men og hver Gang han har Leilighed at gienkalde det i sin Erindring; jeg nærmer mig atter Helligdommen og en uvilkaarlig Gysen gienemløber i mine Aarer. Herlige Thorvaldsen ogsaa fjærn fra Dem er jeg dog Dem stedse nær, Mindet om deres store Værker hæver ofte mit Sind. Nu da Tyrkernes svære Aag ikke mere bøjer Grækernes frie, kjække Hals, da [Mus]erne kunne atter komme paa deres hellige Bierge tilbage, deres kjæreste Søn ikke vægre sig fra at besøge Dem i deres hjem; de ere komne i det fjærne Iseland, og have viist den forbausede Verden, at de ikke allene i Grækenland avlede Børn. Den lykkeligste Tid for mig vil være den, naar den store, den ædle, den gode Thorvaldsen træder over min Dørtærskel.
Den gode Frue Horn har skrevet mig et Brev, og indbyder mig at adressere Dem mit Svar, jeg griber begjærligen Leiligheden for at gjenkalde Dem i Mindet at De har en Landsmand en Beundrer i

Deres

taknemmelige Ven
NC Lunzi

Archival Reference
m17 1832, nr. 100
Thiele
Delvist citeret hos Thiele III, p. 458.
Last updated 10.05.2011 Print