The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5693 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Vicenza

8.12.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Paulsen encloses a letter to Elisa, in which he writes that he is soon leaving Rome.

See Original

Herudi Høystærede et Brev til den kiære Elise hvori jeg meddeele hende min nær forestaaende Afreise for ret snart at være hos Dem og hende. –
Gid jeg kunde bemærke hos hende hvad Interesse denne Meddeelelse frembringer thi den kommer vist lige saa uventet for hende som jeg selv ikke formodede saa snart at vende tilbage til Rom, som imidlertid giør mig meget lykkelig. –

I største Hast Deres uforanderlige
hengivne

Vicenca d 8e. Decr 1831. F. Paulsen!
General Comment

Brevet er, efter at det er blevet foldet, blevet gennemskåret af små snit fire steder. De fremkomne små (ca. 1 cm) lange revner har formentlig tjent til desinfektion af brevet med henblik på at undgå spredning af sygdomsepidemier. Desinfektion af breve var almindelig og kunne ske både med perforering (der skulle lukke den dårlige luft ud samt tillade desinficerende røg at trænge ind), fugtning med eddike eller havvand, eller ved opvarmning med røg. I visse tilfælde bemærkedes desinfektion af et brev med stemplet “Netta dentro e fuori” (ren udenpå og indeni). Se hertil evt. Maurice Rickards, The Encyclopedia of Ephemera, New York og London 1919 (2001), p. 121.

Archival Reference
m16 1831, nr. 113
Subjects
Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Thorvaldsen's Children
Persons
Elisa Paulsen
Last updated 18.02.2020 Print