The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5063 of 10246
Sender Date Recipient
Joseph Hambro [+]

Sender’s Location

Genova

Information on sender

Stort rødt laksegl med en due øverst; i øvrigt er præget utydeligt.
Poststemplet: MILANO 15[6?]FEBR[AIO]

8.2.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur le Conseiller d’Etat / Alb.to Thorwaldsen / Chevalier de plusieurs ordres / Rome / Port payé
Tilskrift: S T / Herre Etazraad Thorwaldsen / R af Db i Rom.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Genua d. 8 Febrj 1830

Gode Ven

Da nu snart den Tiid nærmer sig hvor jeg agter at forlade Italien for at gaae hjæm til vort kjære Fødeland, saa ville jeg dog endnu tillade mig at tilskrive Dem nogle faa Ord – Jeg ville tillige bede Dem at sende de Malerier som og det hos [xx]llichr Bissen – som De var saa god at ville besørge for mig, saasnart samme maatte være færdig til dh Ulrich & Søn i Livorno som da besørger det fornødne. – Hvad viidere Udlæg De da maatte have for mig skal jeg strax lade udbetale i Rom. – Endviidere tager jeg mig den Friehed at forespørge hos Dem, om jeg efter Imodtagelsen i Kbhvn turde paa nye udleglige Dem med fleere Bestillinger, som jeg tydelig indseer kun kan forvolde Dem adskillige Bryderier. –
Om De ville have den Godhed at beære mig med Svar saa vil jeg endnu have det her. –

Med Venskab og Agtelse ærbødigst
Hambro

P Adr ch Antoine Morellet

Genua

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m15 1830, nr. 19
Last updated 10.05.2011 Print