The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5267 of 10244
Sender Date Recipient
Marie Holbech [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rundt rødt laksegl under dækpapir med symmetrisk punktpræg.
Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBOURG, T.T. / HAMBURG / 20 Juli. 30. samt 5 AGOS[T]O.

17.7.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Herrn / Herrn Thorwaldsen / Professeur und Ritter / à/ / Rom. —

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

S.e T.

Herr Professor og Ridder Thorwaldsen!

Rom. —

Kiøbenhavn d. 17. July 1830. —

Uvidende om min Søns Adresse, tillader jeg mig den ærbødige Frihed, at anmode Deres Højvelbaarenhed, om godhedsfuld at lade indlagte Brev sin Ejer tilstille. Med Bøn De venligst tilgiver min Dristighed tegner jeg mig

med højagtelsefuld
Ærbødighed
Marie Holbeck.

P. Skr: Til Oplysning tjener at min Søn dyrker Malerkunsten, hvis han muelig har forladt Rom, eller ikke kan opspørges, da han som ung Mand maaske ikke har den Ære at være kjendt af Deres Hvbhed, ønsker jeg Brevet tilintetgjordt.

Archival Reference
m15 1830, nr. 107
Last updated 10.05.2011 Print