The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4842 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Siegfried Vogt [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af ternet mønster.

8.7.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: S.T. Hr. Etatsraad Tohrwaldsen, / Nutidens første Billedhugger, Commandeur / og Ridder af forskjellige Ordener & & &.
Udskrift: A Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. le / Roi de Danemarck, Commandeur / et Chevalier de plusieurs Ordres / & & & / Rome

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Allerhøistærede Herr Etatsraad, tillad mig ved disse Linier at indlede til Deres behagelige Bekjendtskab en Mand som jeg meget agter, Hr. Froysi, en meget dulig Advocat herpaastedet, der besidder den udmærkede og meget sjeldne Egenskab i sit Fag, stedse ene og allene at interessere sig for sine Clienters Rettighed og Bedste.
Herr Froysi agter at gjøre en Reise til Rom, Florentz og kanskee ogsaa til Genf, i Selskab med sin Kone og for at træffe dennes Sødster, thi Frue Froysi er en engelsk Dame, ved Navn Baronesse af Sutton.
Jeg veed vel, allerhøistærede Hr. Etatsraad at en Anbefaling for Hr. Froysi og hans Frue hos Dem er heel overflødig, thi enhver anstændig Person og Elsker af de skjønne Kunster, er immer indladt at besee en Thorwaldsens fortrinlige Arbeider. Imidlertid tør jeg smigre mig med at nogle mundlige Hilsener fra en Landsmand, der ligesaa inderlig ynder deres ædle moral hhv Caracteer, som deres sjeldne udmærkede Kunstnertalent, vil være Dem velkommen og forskaffe Overbringerne af samme en Deel af den godmodige Opmærksomhed hvormed De stedse har behaget at beære


Neapel d. 8’. Juli 1829.
Deres ærbødige og sande
hengivne
Fr. Sifred Vogt.


P.S. Hr. Consul Hofmeister har lovet mig at ville betale Dem Resten for hvad jeg endnu bør erlægge Dem fra Hr. Commandeur Falsen.
Hr. Consul og Ridder Chiavery har jeg anmodet om at hjælpe mig at udfinde en sikker og passende Leilighed for at sende de tvende første Ordeners Hæderstegn fra Hs. Sicilianske Majestæt til vor Konge! Lev vel!

Archival Reference
m14 1829, nr. 87
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Luigi Chiaveri · Jørgen Conrad de Falsen
Last updated 10.05.2011 Print