The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 293 of 10246
Sender Date Recipient
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold med et utydeligt “T”.

3.5.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Mongseur / Mr B. Thorvaldsen / a / Rom

Abstract

Gotskalk Thorvaldsen reproaches his son strongly for not returning to Copenhagen.

See Original

Kiære Søn

Omsunst haver jeg lenge vendet at se dig i dit Fedreland. Omsunst haver jeg vendet Efterrettning fra dig. Din lange Fraverelse har paadraget mange Bekymringer og din Moder en bestandig Svaghed. Lyken vender dig med aabene Arme og du forkaster koldsindig dens edle Tilbud. Du ved vel di Forandringer som er skeet i Accad: Naar der er blivet talt paa din Fordel, har Svaret veret Hvor er han. Der er adskillige har fundet deres Fornøyelse i at indbilde din Moder at du kom ei mer. Du kiender hendes Lettroenhed. Jeg har forestillet hende at det var langt fra din Caracter at vere af den vanagtige Slægt. Men lige fuld har hindes Lengsel voxet i Dage Tal. Jeg vilde ønske oss den Glæde at se dig vel so vilde Sorgen svinde bort. Den gode Ven som medbringer dette Brev vil beder kunde fortelle di[g] alle Kiøbenhavns Nyeheder. Din tro Tienere Pudelen lenges og effter din Kome. Jeg ønsker dig at leve vel men helst i Kiøbenhavn

Kiøb: d 3e Maj
1803
Jeg forbliver din
din hengivne F[ader]
G Thorvaldsen
General Comment

Brevet er usædvanligt strengt i tonen sammenlignet med de øvrige kendte breve fra faderen. Han var dog ikke den eneste, der ønskede Thorvaldsen tilbage. Fra København skrev hans gode ven Jørgen West utålmodigt i brev af 11.3.1803: “…flere som alle sige men hvor Satan bliver Thorvalsen af…” Og selv året efter lød det stadig – videreformidlet af C.F.F. Stanley i brev af 10.4.1804 – at “…alle dine Venner der hiemme er Vrede paa dig, at du ej vil komme hiem”.

Archival Reference
m1 1803, nr. 7
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 190-191.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen · Requests to Come to Denmark (until 1819) · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Dogs
Persons
Primong · Karen Thorvaldsen
Last updated 11.03.2017 Print