The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.5.1803

Thorvaldsens akademistipendium udløb i 1802, og han skulle efter planen og sine forældres gentagne opfordringer være vendt tilbage til København, se fx faderens foregående brev af 4.10.1801: “Jeg vilde ønske at du ville reise snart tilbage og besøge ditt Fødeland”.

Last updated 07.01.2013