The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 60 of 10246
Sender Date Recipient
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

1.11.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / S: T: / Hr. Thorvaldsen / paa Fregaten / Thetes

Abstract

Short note from Thorvaldsen’s parents to their son.

See Original

Kiære Søn
Dine toe Breve haver jeg bekomet og det fornøyer mig usigelig at du lever vel. Jeg og din Moder lever Gud ske Lov effter Omstendighederne vel. Jeg maae allene have idelige Bebredelser af hende at jeg haver forført dig til at reise til Søes. Hvad det anbelanger du skrev mig til i Anledning af din Moder vil jeg af min yderste Formue for din Skyld effterleve Gud ved jeg døyer meget af hende og lider meget for den Søe Reise Skyld som hun siger at jeg er Skyld til. Gud ledsage dig hvor du reiser og min Velsignelse skal følge dig hvor du gaaer Jeg vil skrive dig til mer omstendelig naar jeg ved hvor du er. Nytt kan jeg ei skrive dig til untagen at Droningen er død. Jeg boer i Amaliegaden No 69 Ltr D E. Jeg kan staae i mine Vinduer og tale med den gode Kone Fru Fisker naar hun gaaer i sin Have. Den gode Frue er meget omhyggelig for at lade oss vide alt hvad hun hører fra dig
Jeg vil en anden Gang skrive dig omstendeligere til. Gud ved om dette Brev treffer dig eller ei Din Moders idelige Bøn er at du vil kome snart hiem igien og jeg kan ei nægte at jeg ønskede det same. Gud bevare dig og jeg vil ønske dig all Lykke og Hell og Guds Beskiærmelse Din Moder beder dig hilse med vaade Øyen
Jeg er din hengivene Fader til Døden

Kiøb. d 1t Novb: G Thorvaldsen

1796

i Fald Papiret er lett krøllet maae du ei fortryde derpaae for Mr Primong har boret det hiem

Gud velsigne dig

General Comment

Dette brev fulgte en kringlet vej, før det nåede frem til Thorvaldsen. Faderen skrev i sit næste brev af 8.5.1797: “Jeg har skrevet dig til med Fregaten som gikk til Fisker.” Gotskalk Thorvaldsen hentyder til fregatten Najaden, der i maj 1797 afløste Thetis i Middelhavet, se referenceartikel om Thetis.
Udskriften på nærværende brev vidner også om, at faderen håbede, at det nåede sønnen, mens han stadig var ombord på Thetis. Det var imidlertid ikke tilfældet, men brevet havnede sandsynligvis hos skibspræsten ombord på Thetis, Peder Pavels, der i sit brev af 21.5.1797 til Thorvaldsen fortæller, at han vedlægger “et brev” med sit eget. Disse to breve blev sendt fra Malta til Rom via Napoli.
Det eneste brev, der synes at kunne identificeres med det brev, Pavels nævner i sit eget brev, lader til at være dette brev fra Gotskalk Thorvaldsen.
Thiele I, p. 106 må være nået frem til samme konklusion, idet han hævder, at Thorvaldsen først modtog dette brev juni 1797 i Rom.

Archival Reference
m1 1796, nr. 2
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 106-107.
Other references

  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 100-101.

Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Journey to Italy, 1796-1797 · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Dogs
Persons
Charlotte Amalie Fisker · Primong · Karen Thorvaldsen
Last updated 28.10.2015 Print