The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3793 of 10318
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Ovalt rødt laksegl under dækpapir med initialet f.

25.5.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sig: / il Sig: Cavaljer Thorvaldsen /a / Roma

Abstract

The crates with Thorvaldsen’s artworks have been stored in a warehouse at Leghorn, where they are awaiting the arrival of the brig St. Croix. Freund intends to go to Florence. He recommends Francesco Lami, the skipper who has transported the crates from Rome to Leghorn.

See Original [Translation]

Livorno 25 Maei 1825

Gode Hr: Thorvaldsen!

Efter 15 keedsommelige Dage er jeg i god behold med Kasserne ankommen hertil og som De af Cavere ved, nu fortiligen, eftersom Brigen 2d Maneder efter sin første Bestemmelse kan indtreffe her.

Da nu en 1½ Madr: saagotsom er henrunden efter denne Tid jeg skulde have været her med Kasserne, efter første Bestemmelse, og da jeg nødigen vilde have spild min unmage forgæves med denn Expidition og unyttigen være reist hertil, saa agter jeg, efterat have faat Kasserne i god behold i Magazine af Ulrich, at tage til Florenz e:e: og der opebi Brigens Kommen.

Skipperen Lami som med sin Berke har ført Kasserne hertil og som er overbringer af disse Linejer ønsker, at jeg til Rom og Caveri skal meddele vorledes han imod Kasserne og mig har opført sig.
Da nu han imod disse Nøgne Kasser har opført sig got og med al umhygelig Umhu sovel ihensende til Vand som og Stød og Slag saa anbefaller jeg ham som den Beste jeg kjende til at overbri[n]ge ligt Gods. og hvad mig selv angaar da er jeg ligeledes tilfreds med ham og beder derfor naar de seer Caveri at hilse ham venligst og takke ham pa min Vegne. –

Livorno den 26e Maii

Jeg har faat Kasserne i god behold i Magazin af Ulrich og reiser i Eftermidda til Pisa og derfra til Florenz.

Jeg henlever i største Høyagtelse, som Deres

Oprigtige

HE Freund.

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb, hvor Freund altså fungerede som kurer på strækningen Rom-Livorno.

Archival Reference
m10 1825, nr. 65
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Luigi Chiaveri · Francesco Lami · J.C. Ulrich
Last updated 03.01.2018 Print