The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3763 of 10246
Sender Date Recipient
Albrecht Schønberg [+]

Sender’s Location

Napoli

8.5.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al chiarissimo Signore / Al Sigre Prof. Alberto Thorwaldsen / Consigliere di stato di S.M. il Re di / Danimarca, Cavaliere di diversi Ordini / ec. ec. ec. / a / Roma.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Neapel d 8/5 1825.

Højstærede Hr. Landsmand og Ven!

Overbringeren heraf er Hr. Doctor L. Wolff, Hamburgs berømteste Læge. Han er til Søes kommet til Neapel for i en langvarig og højst besværlig Sygdom at lade sig af mig behandle; længere og fortrolig Omgang have saaledes forenet os nøje. Som Ven har Han derfor ønsket et Par Linier til Dem, da Han, i det Han beundrer Deres Værker, saa inderlig længes efter at gjøre Deres personlige Bekjendtskab. Hertil haaber jeg at disse Linier ville bane Ham Vejen, uden at være Dem ukjærkomne. Jeg beder Dem ret meget i lignende Tilfælde ganske at regne paa mig.
De vredes dog ej at jeg oftere tager mig den Frihed at anbefale Dem Fremmede?
Jeg haaber at disse Linier træffe Dem i fuldkommen Helbred. Jeg anbefaler mig ærbødigst til Fortsættelsen af Deres uskatterlige Venskab.

Deres

fuldkommen hengivne
Schönberg.

Archival Reference
m10 1825, nr. 61
Last updated 10.05.2011 Print