No. 5462 of 10318
Sender Date Recipient
NN Antagelig efter 1830 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Carstens – Plato’s Gjestebud Alsibiades kroner Socrates copiert af Thorwaldsen.
Mekapintes Overfart, over Styks copiert af Kock i tvende Stykker.
Perseus og Andromache Contourer af Kock Carstens og sadt i Effect af Kock. eganterne som bestormer Himmelen copiert af Kock.
Af Dante ham og Virgil Contouren af Karstens og sadt i Effect af Kock.Jason Argonauterne fr Folket som antager ham for en Gud sadt i Effect af Kock.
Natten, sadt i Lys og Skykker af Thorwald.
Lysets Fødsel af Carstens tegnet af Thorwald.
Theseus og Oedipus componeret af Carstens og tegnet af Thorwaldsen Luther som opslaaer Bullen imod Paven componert og tegnet som Bronzebasrelief af Gotfried Schadow.
Madonna af Vilhelm Schadow tegnet med Sortkridt.
[Ch]ristus Begravelse af Cornelius tegnet med Pen Julie og Romeo af Cornelius tegnet med Bister.
2 Landskaber af Reinhart tegnet af med Sortkri[dt]
Rafael som drømmer sin Madonna [som] findes i Dresden tegnet af Riepenhausen i Aquarelle.
D 673 Jødeskolen af H Hess fra sin og tegnet i Aquarelle.
? St. Jeronimus med en moderne Cardinal ligeledes af Hess tegnet i Aquarelle.
D 67475 2 Skitzer til den Handling hvor Jøderne er forpligtede at høre christelig Gudstjeneste ligeledes af Hess i Aquarelle.
2 [?] En sveizerisk Borgemester ligeledes af Hess i Aquarelle.
? Hess’s Fader som sveizisk -Soldat
Borger tegnet af ham i Aquarelle.
D 768 Christus som bærer Corset af Overbeck tegnet med Blyant.
D 670 Ali Napoleons Hest Ali Bataillehest af Hess tegnet med Sortkridt.
D 686 Francesco di Rimini tegne componirt og tegnet alt af Kock.
D 780 Slottet i Turol af Schilback tegnet i Aquarelle.
D 824 Et lidet Søestykke af Eckersberg i Vandfarve.
Maleri Et Landskab motiv fra Subjacco malet paa bret af Kock med hans eget Portrait.
Maleri Of Noahs første Offer efter Sundfloden ogsaa paa Bret af Kock.
Figurerne og Forgrunden ufuldendt malet Schik Ruth som samler Rom malet paa Lerred af Kock. Maleri
D 746 Samme Sujet i Vandfarve af ham selv
D 747 Die Jungfraue i Schweitz af Kock.
Forgrunden og Figurerne malet af Da[hl] Samme tage[t] fra et andet Point malet [i] Vandfarve ogsaa af Kock. D 748?
Maleri Den unge Tobias Tilbagekomst malet af Openheimer malet paa Bret.
” En Fiskerhytte fra Neapel malet af Catel paa Lerred.
” 2 Vues af Forum Romanum malede af Schilback.
” Villa Daria Pamphilia med 2 andre Udsigter fra Subjaca. – Det ene forestillende den barmhi[ertig]e Samaritaner det andet Agata som havde ingen Vand i Ørkenen.
” St Peters pladsen med de 2de Fontainer af Eckersberg Dagsbelysninger
” St Pederspladsen ligeledes i Maaneskin af Dahl malet taget Contouren efter et Kobberstykke af Catel.
Et Partie af Colosseo af Eckersberg.
Det lidet Capel paa Veien fra Albano til Larizza Verstappe[r]n.

General Comment

Brevet har (antagelig senere) fået tilføjet museale betegnelser for værkerne, nemlig deres inventarnumre på Thorvaldsens Museum. Disse med blyant tilføjede numre er ikke medtaget i selve afskriften, men de nævnte værker er tilknyttede under rubrikken “værker”.

Archival Reference
gmVIII, nr. 16
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Works
Last updated 13.05.2011 Print