The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 107 of 10246
Sender Date Recipient
NN Antagelig efter 1797 [+]

Dating based on

Dag og måned fremgår af brevet, men ikke år. Det er her sat til efter Thorvaldsens ankomst til Rom.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

No 37

Hamburg 6 May

Gott erhalte Ew Excellenz und seegne Sie Dies ist der Wunsch eines Freundes der nichts weiter heute zu sch[reiben] hat und sehr occupiert ist

[Wunsch][?]

General Comment

Brevet er her sat ind med afsenderen NN, idet underskriften er ulæselig, men det er skrevet af samme person som brevet med inv.nr. gmVII, nr. 47.

Archival Reference
gmV, nr. 67
Last updated 07.01.2013 Print