The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 913 of 10246
Sender Date Recipient
Nardi [+]

Sender’s Location

Rom

Tidligst 21.4.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet for så vidt angår dag og måned. Året kan tidligst være 1810, da Thorvaldsen tiltales ridder, og det blev han først 28.1.1810. En mere præcis datering vil blive forsøgt i forbindelse med brevets kommentering.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Monsi[gnor] Nardi prega il Cav[alier]: Tordvaldsen di favorire questa sera 21 Aprile ad una ora di notte italiana nel palazzo sabino al arco di cav[alier?] Cognano, per l’accademia sulla fondazione di Roma

Archival Reference
gmV, nr. 40
Last updated 18.10.2018 Print