The Thorvaldsens Museum Archives

Back to N

Nardi

Denne biografi (hvortil Arkivets oplysninger er sparsomme) er under udarbejdelse.

Nardis tidligst mulige dødsår er her fastsat til 1810, da Thorvaldsens udnævnes til ridder af Dannebrog dette år, og da Thorvaldsen tituleres ridder i det eneste kendte brev fra Nardi i Arkivet.

Last updated 14.01.2013

Nardi

?? - død efter 1810 Italian ?
To Thorvaldsen1 Doc.