The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 810 of 10246
Sender Date Recipient
Vincenzo Rasi [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Eftersom Thorvaldsen tiltales ridder, må brevet stamme fra efter 28.1.1810, hvor han blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Nærmere datering følger i forbindelse med brevets kommentering.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’Illmo Sig Sigr. ProneColmo / il Sig.r Cav.e Tourvalson / Celebre Scultore

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Sig[no]re. Cav[aliere]. Deg[nissi]mo

Il povero [s]crivente a Lei ben cognito per la sua piccolissima abilità gravato di Cinque figlj senza beni di fortune si raccomanda per carità trovandosi all’estremo dell’Indigenza di ametterlo nelli più infimi Lavoranti nel suo Studio contentandosi di gualunque giornata Lei crede, e nel medesimo tempo di un’ajuto nell’atto con rispetto si dice

Suo Serv[itor]e. Obbl[igatissim]o
Vincenzo Rasi

General Comment

På udskriftssiden ses en blyantsskitse af en buste i profil. Formentlig er der tale om en mand med opslåede flipper og halsbind. På hovedet bærer han enten en turban eller en krone. Tegningen er dog beskadiget af ælde og er sine steder utydelig. Nærmere omtale vil finde sted i forbindelse med brevets kommentering.

Archival Reference
gmV, nr. 149
Last updated 16.10.2018 Print