No. 87 of 10318
Sender Date Recipient
NN Antagelig efter 1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[E]en trediedel Har[z] og to trediedeel Spirit: [xxx], som kommer i en Flaske, dette [he]ldes paa Pladen, saa setter sig en Grund hvorpaa der kand ætses.

Dekferniss.

Terpantin Spiritus og Harpix. til lige Deele.

[med blyant på bagsiden:]
UdU[x]A
Gloria
na diceNZA

Archival Reference
gmV, nr. 126
Last updated 19.01.2017 Print