The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9445 of 10246
Sender Date Recipient
Falk Wilhelm Henriques [+]

Sender’s Location

København

31.12.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Conferenceraad Thorwaldsen

Abstract

Falk Henriques’ bill for goldsmith’s work for Thorvaldsen.

See Original

Kjøbenhavn, den 31’ December 1843

[I ramme:] 50

ST Herr Conferenceraad Thorvaldsen!
til Falk Wilhelm Henriques.

  Debet.
1842
Novb.
Decb
1843
April.

29
31.
 
8
18
-
30

En Ordens Stjerne
Reparation af en Lorgnet
 
En Sølvforgyldt Krog til Ringe
Et Guld Ordens Kors
18 Guld Dupper og en Laas til et Armbaand
et emailleret Kors til Ordenen pour la merite
Summa Sp
Species.
 
 
 
 
5

 
11½
Rbdlr.
40
 
 
1
 
 
16
58
[mark]
 
4
 
2
ß
General Comment

Regningen er skrevet på et fortrykt papir. De fortrykte dele er markeret med gråt.

Se en oversigt over alle de guldsmedearbejder, som Henriques udførte for Thorvaldsen i førstnævntes biografi.

Archival Reference
gmIV, nr. 189
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Presents from Thorvaldsen, other things · Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Hair · Thorvaldsen’s Jewish Friends and Acquaintances · Thorvaldsen's Honorary Titles
Works
Last updated 23.10.2018 Print