The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 581 of 10246
Sender Date Recipient
Pietro Finelli [+]

Sender’s Location

Rom

30.10.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Receipt from Pietro Finelli confirming the payment of 25 paoli.

See Original
Stimatiss[im]o: Sig[no]r: Torvaldson
Si compiacerà di pagare al Sig[no]r: Luigi Grandi Paoli venticinque a conto del mio avere, ed in
fede dico P: ............................................................................................................. 25
Roma di 30 8bre 1806 Pietro Finelli
General Comment

Denne kvittering er den ottende af 17 næsten enslydende kvitteringer fra stenhuggeren Pietro Finelli modtaget i perioden 13.9.1806-3.1.1807, se derfor kommentarerne til den første kvittering dateret 13.9.1806.

Brevet er skrevet på et lille afklippet papirstykke. Brevet synes først at være afklippet senere, idet der på papirets afklippede kanter anes dele af bogstaver. Dog synes hele teksten til dette brev bevaret. Muligvis har der været flere kvitteringer på samme ark. Det vides imidlertid ikke, hvem der har afklippet arket.

Archival Reference
gmIV, nr. 113h
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Purchase of Marble · Jason and the Hope Commission · Bills for Thorvaldsen
Persons
Luigi Grandi
Last updated 04.10.2018 Print