The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8474 of 10246
Sender Date Recipient
Anton Melbye [+]

Sender’s Location

København

August 1840 [+]

Dating based on

År og måned fremgår af kvitteringen, men ingen præcis dag.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Melby’s receipt for the painting A calm morning at sea, which is still in Thorvaldsen’s collection of paintings, B263.

See Original

Af Hr. Conferentsraad Thorvaldsen har jeg modtaget 50 rbd. Sedler for et Søestykke hvorfor


Khbn: August 1840
qvitteres
Anton Melbye.
General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af maleriet En stille morgen på havet, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B263.


Året efter købet blev maleriet udstillet på Charlottenborgudstillingen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit., som tilhørende Thorvaldsen.

Archival Reference
gmI, nr. 49
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 63, nr. 263.

Subjects
Purchase of Paintings · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 09.07.2017 Print