The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6374 of 10246
Sender Date Recipient
Ditlev Martens [+]

Sender’s Location

Rom

28.1.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Martens’ receipt for a loan of 100 scudi from Thorvaldsen with his painting Michelangelo’s House in Rome, B262, as security.

See Original

Jeg bevidner herved, at jeg har imodtaget af Etadsraad Thorwaldsen Hundrede Scudi vofor han beholder et Malerie af mig forestillende Vestibule af Casa de Michaéle Ángelo so længe intil jeg tilbage betaler oven benente Summe

100 Scudi
Rom den 28 Januar 1834.
Detlev Martens
Archival Reference
gmI, nr. 35
Thiele
Ikke omtalt i Thiele.
Subjects
Purchase of Paintings · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 02.02.2016 Print