The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6212 of 10246
Sender Date Recipient
Michelangelo Pacetti [+]

Sender’s Location

Rom

26.9.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Pacetti acknowledges receipt of payment for two gilt-framed paintings.

See Original

Io sottoscritto ho ricevuto dall’Illmo Sigr. Commendre. Thorwaldson il pagamento di due piccoli Quadri da me dipinti, uno rappte una veduta di S. Pietro in Vaticano presa sul Tevere, e l’alto rapte un piccolo Paese con sue Cornici Dorate. chiamandomi contento e sodisfatto. Roma 26. Settembre 1833.

Michelangelo Pacetti

General Comment

Westers, op. cit., antog, at maleriet Parti af Tiberen med Engelsborg og Peterskirken, B401, ikke kan være det, der omtales her, eftersom det først er dateret 1835. Men der kan meget vel være tale om et bestillingsarbejde, der netop bestilles gennem dette dokument, evt. efter en i dag ikke kendt skitse. Alternativt har Thorvaldsen købt en tidligere version af maleriet, som han siden har afhændet til fordel for versionen fra 1835, men dette virker ikke specielt sandsynligt. I 1838 lånte Pacetti tilsyneladende maleriet af Thorvaldsen, formentlig for at udføre en replik til en anden kunde, jf. brev af 5.2.1838.


Også det andet omtalte maleri er der knas med. Ifølge Müller og Westers, begge op.cit., er der tale om en kopi efter et værk af den italienske maler Giambattista Bassi, nemlig Posillipo-grotten ved Napoli, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B86. Men på en liste over Thorvaldsens malerier fra 1830’erne, optræder motivet med Posilippogrotten som værende Bassis eget (“Veduta della Grotta di Posillipo a Napoli”, nr. 3), mens Pacetti, svarende til ovenstående beskrivelse, optræder med egne værker, dels “Veduta del Ponte S. Angelo”, (nr. 197) og et landskabsmotiv (“Paese”, nr. 108), jf. oversigten over malerier af efter 1830. Hvad der er op og ned i denne sag, er endnu ikke fuldt opklaret.

Archival Reference
gmI, nr. 32
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 21, nr. 86.
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 20. (Kopi i THM’s bibliotek).

Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 02.08.2016 Print