The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4498 of 10246
Sender Date Recipient
N.P. Holbech [+]

Sender’s Location

Rom

17.5.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

At jeg Underskrevne har af Hr. Etatsraad Thorwaldsen modtaget i Forskud paa Prindsens Bestilling 100 Scudi bevidnes herved

Rom d. 17. Mai 1828.

N.P. Holbech.

General Comment

Denne kvittering er den første af fire, der er placeret på samme ark. Alle fire kvitteringer har forbindelse med de bestillinger, som prins Frederik (7.) afgav under sit ophold i Rom i maj 1828.

Archival Reference
gmI, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Frederik 7.s Purchases of Art in Rome, 1828
Persons
Frederik 7.
Last updated 13.05.2016 Print