The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4499 of 10246
Sender Date Recipient
Andreas Ludvig Koop [+]

Sender’s Location

Rom

17.5.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til denne kvittering er under udarbejdelse.

See Original

Af Høyvelbaarne Etatsraad og Ridder Thorvaldsen, har jeg modtaget 100 Scudi i Afdrag, af Betalingen for et Maleri, som Hans kongelige Høyhed Prinds Frederik Christian har bestelt af mig; som jeg herved tilstaar

Rom den 17 Maii 1828 -

Andreas Ludvig Koop
Historiemaler

Archival Reference
gmI, nr. 16
Subjects
Frederik 7.s Purchases of Art in Rome, 1828
Persons
Frederik 7.
Last updated 13.05.2016 Print