The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2939 of 10246
Sender Date Recipient
Franz Ludwig Catel [+]

Sender’s Location

Rom

21.12.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Catel acknowledges receipt of payment for a painting commissioned by Thorvaldsen, possibly Night piece, from the closing scene of “René” by Chateaubriand, B111.

See Original

Daß ich von Herrn Cavaliere Thorwalzen zwanzig Louid’or in Zahlung eines Gemähldes, (welches ich die Ehre gehabt hat für ihn zu machen) dankbahrlichst erhalten habe, erkenne ich hierdurch
Rom den 21ten Decembr 1821

Franz Catel.

General Comment

Det vides p.t. ikke med sikkerhed, hvilket maleri denne kvittering omhandler. Thorvaldsen ejede ikke mindre end 5 malerier helt eller delvist udført af Catel, jf. Samlingerne og de tilknyttede værker nedenfor.
Muligvis er der dog tale om maleriet Natstykke, slutscenen i Chateaubriands “René”, B111, der muligvis kan dateres til 1821, jf. A. Westers, op. cit.

Archival Reference
gmI, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 56-58. (Kopi i THM’s bibliotek).

Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 26.03.2020 Print