The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5547 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Sender’s Location

Stockholm

19.5.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[...]

I medlet af April besökte Hertigen af Modena sitt lilla Hertigdöme Massa-Carrara. Invånarne i denna på den skönaste marmor rika trakt ville visa sitt undersåtliga nit och förärade den Kejserliga Högheten ett utvaldt marmorblock. En colossal staty af Sjelfherrskaren skulle nu tillverkas.
Härvid inträffade likväl den märkvärdiga omständighet, att ingen af de utmärktare konstnärerne, hvarken i Rom, Florens eller Milano, hvilka anmodades om arbetet, ville vanhedra konsten och sin mejsel med att förfärdiga en bild af denne Don Miguels värdige efterföljare. Blocket ligger således ännu qvar i Carrara. Man känner icke huruvida Thorvaldsen, eller någon annan ryktbar skulptör blifvit “hängd” för denna Carbonariska vägran att af ett marmorblock göra en Hertig.

[...]

General Comment

Denne notits blev publiceret i den svenske avis Aftonbladet 19.5.1831.

Last updated 12.07.2017 Print