The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7739 of 10246
Sender Date Recipient
Nikolaj Krossing [+]

Sender’s Location

København

24.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Barfod, op. cit.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Prolog i D. D. L. S.

[…]

Velkommen derfor atter her i Aar!
Med Lyst vi see den sluttede Kjæde;
Men vort Velkommen mer Betydning faaer
I Dag, en skjøn, unævnelig Glæde.
Der aander Tak i denne Hilsens Lyst
Med Kjærlighedens hele, mægtige Fylde:
Du, som holdt Sejerstog fra Kyst til Kyst,
Som hviler nu ved Fødelandets Bryst,
Dig henrykt vi med Ærefrygt hylde.

Dig takke Mænd, for Du ved Aandens Magt
Gav Stenen Idlealet i Gjemme;
Dig takker Kvinden, som blev Hyldest bragt
I Marmortalens Kjærlighedsstemme;
Dig takke Danske, som har Arnen kjær
Og elske Fædrenelandets Hæder,
Som Du Trofæer rejste fjærnt og nær;
Dig takke vi, at Du vil dele her
Vort lille Samfunds nøjsomme Glæder!

Velkommen er det simple Hyldingsord,
Der ydes Dig som Tolk for vort Indre;
Og naar Du finder, blandt vort Broderkor
De Ældres, Kjendtes Tal nu er mindre,
Da hør af Skaren, der omkring Dig staaer,
Hvis Vugger meget senere gynged:
O, Thorvaldsen! af os i Livets Vaar,
Som før af hine, her Du Krandsen faaer,
Hvor Kjærligheden sig har forynget.

General Comment

Denne prolog blev fremsagt af forfatteren ved den hyldestfest, som Borups Selskab afholdt for Thorvaldsen 24.10.1838.


Teksten kendes kun fra Barfod, op. cit., der gør opmærksom på, at han kun gengiver de tre sidste vers af prologen. Teksten er skrevet af efter det eksemplar af Barfod, op. cit., der findes på Thorvaldsens Museum annoteret med korrektur, sandsynligvis af Barfod selv. Afskriften følger korrekturrettelserne.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 242-253.

Last updated 30.04.2017 Print