The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2375 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

After 11.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men det må oprindelig være blevet trykt kort tid efter den beskrevne begivenhed, der fandt sted 11.10.1819.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Ved et stort Diner paa Skydebanen, som d. 11te Oktbr, i Anledning af en udenlandsk Gesandts Afrejse, blev givet af et Medlem af det diplomatiske Korps, har man, i Følge de Tilstedeværendes Ønsker, med Fornøjelse seet præsidere vor berømte Landsmand, Professor, Ridder Thorvaldsen, hvis Skaal af samtlige Ministre og deres Attaches blev udbragt med de Følelser, som store Talenter indgyde.

General Comment

Denne tekst er en trykt artikel i avisen Dagen, nr. 249, 1819. Den beskriver selskabet 11.10.1819 på Skydebanen.
Teksten er skrevet af efter Barfod, op. cit.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 57-58.

Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Social Life in Denmark
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 11.12.2015 Print