The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9248 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. 6.2.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Dagbog 6.2.1843:]

[…]

Thorvaldsen yttrede sig meget tilfreds med de ham tilkomne Bestillinger til Statuerne til Slottet.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 280.

Subjects
Commission for Christiansborg · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Works, Commissioning
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print