The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8341 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

13.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Christian VIII and Caroline Amalie visit Thorvaldsen’s workshop at 2 p.m. in order to see his latest works from Nysø.

[Dagbog 13.2.1840:]
[…]
Audienzer. Kl 2 med Dronn. bes. Thorvaldsens Attelier og seet hans seeneste Arbejder fra Nysø.
[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 62.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Nysø · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Persons
Caroline Amalie · Bertel Thorvaldsen
Last updated 17.06.2016 Print