The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9556 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

31.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 31.3.1844:]

[...]

A
Med Over Præsidenten talt om Thorvaldsens Testament og de Foranstaltninger, der maatte treffes i Italien. Gen. Told Kamret maatte give Consul Dalgas tilladelse at rejse i disse Anliggender til Rom. Fuldmagt sendes til ham og Bravo. Den østerigske Ambassadeur lige[ledes] tilskrevet giennem Departementet. Han forestilte mig Cancelliraad Borch, Insp. ved Opfostringshuset.

[...]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2.del, 1844-1848, København 1995, p.453.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Thorvaldsen's Wills
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print