No. 47 of 10318
Sender Date Recipient
M.F. Liebenberg [+]

Sender’s Location

København

15.8.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

A greeting in Thorvaldsen’s album.

See Original

Symb: Wer gut ist, findet gutes im Leben und im Tod.

Naar til fremmed Egn du iler,
Naar i Kunstens Fødested
Henrykt snart dit Øie hviler
Paa hvert Spor af Oldtids Herlighed
Naar blandt vaklende Ruiner
I det fordum stolte Rom
Forskende du vanker om
Og paa brudte Mesterværker triner,
Ven! da lad fra Tiberens Strand
Tanken vende tit tilbage
Til dit fierne Fædreland,
Til de svundne, blide Dage!
Her du Liv og Venner fand,
Hist kun tause Mesterværker -
hvad er døde Mindesmærker
Mod den Krands, som Venskab bandt?
Derfor iil, o Ven! tilbage
Til det hulde Danien!
Venskab og Naturen drage
Dig til Fædres Kyst igien.

Christianshavn d15 August 1796 Glem ikke din Ven
M. F. Liebenberg.
38
General Comment

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Archival Reference
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Album · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Borups Selskab
Works
Last updated 09.02.2015 Print