The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 48 of 10246
Sender Date Recipient
Hieronymus Laub [+]

Sender’s Location

København

20.8.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

A greeting in Thorvaldsen’s album.

See Original

Gutfeldt.
“Der gives ingen skiønnere, ingen mere behagelig afvexlende Billeder, end de Svundne Dages, fremkaldte i en rolig Time af vor siel, deres farver ere ikke blandede, men rørende og høitidelige; det er ikke Middagsglands, der omgiver dem, det er lys, mild aftenskumring, som ikke forfærder, men qvæger Øiet; de ledsages ikke af Nydelsens første heftige Fryd, der ofte trætter Sielen, efter at have beruset den; men af Erindringens mere stille, mere alvorlige Glæde. – Lidenskabernes Stemme tier i vor Barm, Hiertet slaaer glad men roligt – og uden at kedes, uden at trættes, giennemiler Sielen med stadig flugt hiin før saa kiendte, saa elskte Eyen, daler paa hvert Sted, der engang var den kiert; fryder sig ved hver Ynde der engang henrev den, omsvæver hver Ven, i hvis Selskab den engang følte sig lykkelig; og takker den Evige der skienkte Mennesket en af de bedste Velgierninger i Livet ved at skienke det Mindet om henfarne Dage”

Gode Thorvaldsen! Mindes og elsk Din Ven og Broder

Khavn: den 20 Aug 1796 Hieronÿmus Laub. /80
General Comment

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Archival Reference
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Ideals of Brotherhood · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Album · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Borups Selskab
Works
Last updated 21.09.2016 Print