The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10129 of 10244
Sender Date Recipient
H.P. Hansen [+]

Sender’s Location

København

15.9.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

I Anledning af medfølgende Skrivelse (fra Borgerrepræsentanterne) vil jeg, om Deres Excellence tillader det, komme til Dem i Finantsdeputationen idag mellem 1 og 2 og er af Borgerrepræsentanterne bemyndiget til at tage hvilkensomhelst Bestemmelse, for at Sagen kan ordnes paa en god og smuk Maade, og dette, haaber jeg, lader sig vel gjøre.

Den 15de September 1848 Med Høiagtelse, Deres ærbødigste
H. P. Hansen.
General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 163.

Last updated 02.12.2011 Print