The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9311 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

14.5.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Dette mit Brev var allerede færdigt til Afsendelse da jeg modtog Deres venskabelige Linier. Jeg sender det ligefuldt, da De muligen kan ønske at have en Subskriptionsplan.

Gid blot alle maae vise saa varm en Interesse for Sagen! Deres Ha[nxel??] var mig et godt Varsel.

d. 14 Mai
1843.
venskabeligst
Schouw
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Last updated 03.11.2011 Print