The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9077 of 10246
Sender Date Recipient
Caroline Amalie [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl er bortklippet.

17.6.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr. Justitzraad Thiele / i / Kjøbenhavn

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr Justitzraad Thiele

Ville det ikke være rigtigst at den samme Kunstner der har forfærdiget Copien af Amor i Marmor, blev anmodet om at gaae paa nogle Dage til Kiel for selv at besørge Gipsformen taget over min Byste? Jeg har i den Anledning skrevet et Par Ord til Hertuginden som jeg hoslægger og hvormed Kunstneren kan legitimere sig. Naturligvis maae han indgive Regning over enhver Omkostning med Prisen! Jeg husker dernæst ikke om jeg har bedt Dem besørge at Kassen med Amor i afleveres til Palaisforvalter Møller, tillige ville det være hensigtsmæsig at notere paa en Seddel hvorledes Kunstværket bør udpakkes for ei at beskadiges, for at Grev Rantzou i Petersborg er ret forsigtig dermed.

Jeg haaber at De i dag endelig har faaet Kongen i Tale og at der er taget en definitiv Bestemmelse for Meidal[?].

Med sand Høyagtelse

17 Juni 1842 Caroline Amalie.
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Last updated 31.10.2011 Print