The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4008 of 10246
Sender Date Recipient
Ole Jørgen Schmidt [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Laksegl.

26.9.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Ved mit Ophold her i Rom haver jeg undertegnede med den allerstørste Beredvillighed, af S: T: Hrr Etatsraad og Ridder Thorvaldsen bekommet tillaans 150 Skudie, hvilke Et Hundrede og Halvtredsindstyve Skudie, eller Specier jeg i rede contanter haver modtaget, som ærlig Mand og Kunstner ligesaa Erkiendlig ved min tilbagekomst til mit Fædrene Land skal lade mig være høyst magtpaaliggende at tilbage Betale [sic], saa meget mere som dette for mig hæderlige Laan af en Landsmand som Thorvaldsen jeg ikke kunde have draget den Nytte af mit Ophold, dersom jeg ikke hos en saa ædeltænkende Mand og Kunstner havde fundet Hielp tillige skal jeg vide ikke at berøve værdige Landsmænd Adgang til Hr Etatsraadens Godhed som muelig min Uefterretlighed kunne medføre –

 
Rom den 28 Septemb 1826
thesterer med min
Egenhændige Underskrivt
og Segl
OJ Schmidt
Architect
Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67, 5 d VIII
Last updated 03.08.2011 Print