The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9101 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor af laksegl.

16.9.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Til / Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin! / Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn den 16 September 1842.

Jeg tillader mig at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Udgivterne til det Thorvaldsenske Museum til idag har været 151,903rbd 5 [tegn for mark] 15 s hvortil er anviist 150,000rbd, foruden de for solgte Materialier indkomne 864rbd, ialt 150,864rbd, der er saaledes Intet i Cassen til forestaaende Udgivter, hvorfor det vel er rigtigst at Commissionen som sædvanlig tilskriver Magistraten om at anvise 10,000rbd til samme.

Jeg har Haab om, at vi ved den strenge Oeconomie, som stedse iaggtages, vil komme ud med Overslagssummen med Tillæg af nogle faae Poster, der i Overslaget ere forglemte, uagtet Muurstenene, der have været væsentligste Udgivt, som kostede 1 à 2rbd for 1000 Stk. meere end de i Overslaget staae anførte til.

Ærbødigst
J. H. Lund

Magistr. tilskr. 17 Spt 1842

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101k
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print