The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9472 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

8.2.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

DeHerrer Medlemmer af BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum indbydes til et Møde Løverdag d 10 Febr Kl. 12 i Finantsdeputationens Sal.

d 8 febr 1844
Collin

Hr Etatsraad Mundt Det er mig umuligt at møde til den Tid
” Professor Hetsch kan ikke møde paa Grund af Sygdom.
” Justitsraad Driefer Møder. Driefer
” Grosserer J. H. Lund Møder J. H. Lund
” Theatermaler Tr. Lund møder Troels Lund.
” Agent Gamst. Gamst

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 98
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print