The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9305 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor efter segl.

3.5.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kjøbenhavn den 3 Mai 1843.

Da der til det Thorvaldsenske Museum forestaaer os nogle større Udgivter, nemlig til Trapper og Cement, og der Intet er i Cassen, da Udgivterne til idag beløber sig til 162,082rbd og 8½ s., hvortil er anviist 160,000rbd, foruden de for solgte Materialier indkomne 864rbd, saa tillader jeg mig derfor at anmode Deres Høivelbaarenhed, om at være uleiliget med at foranstalte, at Bygnings-Commissionen paa sædvanlig Maade tilskriver Magistraten om, at der til Museet maatte blive anvist 10,000rbd.

Ærbødigst
J. H. Lund

tilskr. Magist. d 5 Maj.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101i
Last updated 25.07.2011 Print