The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8781 of 10245
Sender Date Recipient
Christian Wilhelm Balsløw [+]

Sender’s Location

Rønne

10.6.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Højvelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Deputeret for Finantserne, Commandeur og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. p:p: Amaliegaden No 155 i Kiøbenhavn

Tilskrift: Til Højvelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Deputeret for Finantserne, Commandeur og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. p:p:

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Rønne 10de Juni 1841.

Højvelbaarne Herr Conferentsraad!

Foranlediget ved den Commission hvormed Herr Conferentsraaden beærede mig under mit sidste Ophold i Kiøbenhavn, har jeg taelt med Kammerraad Petersen om at forskaffe, til Prøve, een Cubikfavn Sandstensbrokker, til Thorvaldsens Museum. Brokkerne vil han snarest muligt besørge oversendte; men da de faa i Nexøe hjemmehørende Fartøjer for Tiiden ere fraværende, troede han at dette vilde foranledige en Forsinkelse paa 2 a 3 Uger. Naar Brokkerne blive oversendte vil Kammerraad Petersen tillade sig at meddele Herr Conferentsraaden sin Mening om Sagen; men jeg frygter at denne neppe vil tilfredsstille, da Transporten vist vil blive for kostbar.

Med megen Højagtelse har jeg den Ære at være Herr Conferentsraadens

underdanige

C: W: Balsløw.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,75
Last updated 21.07.2011 Print