The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8782 of 10246
Sender Date Recipient
Christian Wilhelm Balsløw [+]

Sender’s Location

Rønne

10.6.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Højvelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Deputeret for Finantserne, Commandeur og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. p:p: Amaliegaden No 155 i Kiøbenhavn

Tilskrift: Til Højvelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Deputeret for Finantserne, Commandeur og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. p:p:

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Rønne 10de Juni 1841.

Højvelbaarne Herr Conferentsraad!

Foranlediget ved den Commission hvormed Herr Conferentsraaden beærede mig under mit sidste Ophold i Kiøbenhavn, har jeg taelt med Kammerraad Petersen om at forskaffe, til Prøve, een Cubikfavn Sandstensbrokker, til Thorvaldsens Museum. Brokkerne vil han snarest muligt besørge oversendte; men da de faa i Nexøe hjemmehørende Fartøjer for Tiiden ere fraværende, troede han at dette vilde foranledige en Forsinkelse paa 2 a 3 Uger. Naar Brokkerne blive oversendte vil Kammerraad Petersen tillade sig at meddele Herr Conferentsraaden sin Mening om Sagen; men jeg frygter at denne neppe vil tilfredsstille, da Transporten vist vil blive for kostbar.

Med megen Højagtelse har jeg den Ære at være Herr Conferentsraadens

underdanige

C: W: Balsløw.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,75
Last updated 21.07.2011 Print